Australian Cobberdog – Rodusta

ALD:llä ja ACD:llä on  yhteiset juuret. Rutlands ja Tegans kennelit  Australiassa olivat  Australian Service Dog (ent. nimitys ASD Australian Labradoodle) kehittäjiä. Rutlands teki v. 2004 linjoihin vehnäterrieri – infuusion  korvien ilmastoinnin parantamiseksi, selkien lyhentämiseksi sekä turkin jalostamiseksi hieman ohuemmaksi ja ei niin tiheäksi.  Infuusio jakoi Australian Labradoodlen kehittäjien näkemysten mukaisiin linjoihin ja muihin ALD linjoihin, joissa ei infuusiota hyväksytty.

Kehittäjien  näkemysten mukaiset linjat hyväksyttiin v. 2012 MDBA :han puhdasrotuisten rekisteriin nimellä Australian Cobberdog statuksella ”as a breed in developmet” . Tulevaisuudessa tavoitteena on saada virallinen rotuhyväksyntä ja rotutyyppi yhtenäistettyä rodun ominaisuuksien ennakoitavuuden parantamiseksi.

Rotumääritelmä poikkeaa myös hieman ALD:n rotumääritelmästä.

ACD:n alkutaival Suomessa sekä maailmalla on ollut varsin myrskyinen ja tunteita kuohuttava. Samanlaista kuohuntaa on ollut muidenkin rotujen kohdalla siinä vaiheessa kun muunnokset ovat lähteneet erkaantumaan omiksi roduikseen. Syyskuussa 2018 rotumääritelmä otettiin uudellen tarkasteluun ja siihen tehdään korjauksia sekä muutoksia. Uusien kehittyvien puhtaiden rotujen kohdalla tämä on yleistä ja antaa mahdollisuuden saada rodusta mahdollisimman hyvin halutunlainen. Viimeisin päivitetty rotumääritelmä löytyy TÄÄLTÄ.

Australian Cobberdog on tyylikkään atleettinen, tasapainoinen ja liioittelematon koira.  Australian Cobberdogeista ei juurikaan irtoa karvaa. Rodun tiedetään aiheuttavan ihmisille hyvin vähän allergisia oireita.

Australiancobberdogin kansainväliset viralliset sivut löytyvät TÄÄLTÄ

Tekstissä törmäät muutamiin lyhenteisiin.

ACD = Australian Cobberdog
ALD = Australian Labradoodle
MDBA = Master Dog Breeders and Associates