Australian Cobberdog Club of Finland ry

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • ylläpitää internet-sivuja
 • toimia yhdessä muiden harrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin saman alan yhdistyksiin
 • jakaa rotutietoa
 • solmia ja ylläpitää kansainvälisiä suhteita muihin Australian Cobberdog yhdistyksiin ja rodun parissa työskenteleviin tahoihin
 • seurata ja edistää rodun kehitystä
 • tehdä rotua koskevia aloitteita
 • seurata vastuullista kasvatusta
 • ylläpitää ja tukea harrastustoimintaa
 • edistää rodun tunnettavuutta Suomessa

Yhdistys

 • osallistuu MDBA:n kanssa rodun kehitykseen ja jalostukseen
 • on yhteydessä suoraan rodun alkuperäisiin kehittäjiin Australiassa Beverley Rutland-Mannersiin www.rutlandmanor.com ja Mel Wooleyhin www.tegancobberdogs.com

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kasvattajajäsenen on oltava myös MDBA:n jäsen: https://www.mdba.net.au
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Australian Cobberdog Club of Finland jäsenmaksu on vuosittain 20 euroa/perhekunta. Liittymällä jäseneksi hyväksyt yhdistyksen periaatteet ja eettiset arvot.

Liity jäseneksi