Eettiset säännöt

EETTISET SÄÄNNÖT KASVATTAJAJÄSENILLE

Kasvattajajäseniltä (Australian Cobberdog) edellytetään, että he ovat hyväksyneet eettiset säännöt.

 1. Tiedän, että Australian Cobberdog on vielä nuori ja kehittyvä rotu. Omassa jalostusohjelmassani pyrin valikoimaan koirat niin, että tavoitteena oleva rotumääritelmä toteutuu mahdollisimman hyvin niin turkin, kuin luonteenkin osalta.
 2. Koirieni ja niiden pentujen hyvinvointi on kaikkein tärkeintä. Kaikki koiriin liittyvät toiminnalliset päätökset tulee tehdä koirien eduksi. Pidän kirjaa koirieni terveydestä. Rokotukset ja muut lääkärikäynnit kirjataan myös. Luovutettavilla pennuilla on mikrosiru ja ne on rokotettu asianmukaisesti.
 3. Pidän koirieni terveydentilan hyvänä sekä fyysisiltä, että psyykkisiltä ominaisuuksilta. Narttukoirien ollessa kyseessä, huolehdin odottavan koiran erityistarpeista. Luovutuksen aikaan huolehdin, että koira on parhaan tietämykseni mukaan hyvässä ja terveessä kunnossa.
 4. Huolehdin koirien ja pentujen asianmukaisesta juomisesta sekä syömisestä. Koirat saavat tarvittavan suojan kuumuutta sekä kylmyyttä varten. Huolehdin, että koira saa asianmukaisia virikkeitä ja mahdollisuuden sosialistua erilaisten ihmisten kanssa. Koiria ja pentuja ei kahlita ja he käyvät säännöllisesti päivittäin taltusnarussa lenkillä, kukin ikänsä ja tarpeensa mukaan. Koirat ovat minulla hallinnassa ja hoidossa koko ajan. Pidän huolen, ettei ympäristö/naapurit kärsi kennel-toiminnasta. Koirien asuma-alueet pidetään asianmukaisesti siisteinä.
 5. En teetä pentuetta, ellei minulla on aikaa omistautua pennuille. Ilman asianmukaista hoitoa ja huolenpitoa pentujen ensimmäiset viikot voivat aiheuttaa paljon harmia koiran loppuelämäksi. Mikäli koira sairastuu tai loukkaantuu otan tarvittaessa välittömästi yhteyttä lääkäriin.
 6. Minä rekisteröin kaikki pennut MDBA:n 6 kuukauden aikana syntymästä. (MDBA:n sääntö 21.02.2013). Toimitan kaikille pennun ostajlle MDBA:n sertifioidun sukutaulun tai jäljennöksen.
 7. Aion tarkastella pentujen ostajaehdokkaita, että pennut saisivat parhaan mahdollisen kodin ja ostajat parhaan mahdollisen koiran heidän tarpeisiinsa.
 8. En koskaan tietoisesti myy pentua tai aikuista koiraa eläinkokeisiin, eläinkaupppoihin tai myyjälle, jolla on selkeästi huono maine.
 9. En koskaan myy tai muutoin luovuta pennun omistusoikeutta ennen kahdeksan viikon ikää. Hoidan pentujen tarvittavat rokotukset kuntoon ennen luovutusta.
 10. En koskaan tietoisesti myy pentua tai aikuista koiraa, jolla on mitään näkyviä fyysisiä vikoja. Mikäli ostaja on tietoinen vammasta voidaan kauppa silloin hyväksyä.  Jos vammasta aiheutuu koiralle myöhempiä tiedossa olevia vaivoja tai ongelmia, ostaja on niistä tietoinen.
 11. Aion olla aktiivisesti mukana tekemällä valintoja, joilla pyritään estämään perinnöllisiä sairauksia tai geenivirheitä. Tiedostan myös sen, että jalostuksista esiintyvisä virheistä ACD:n kanssa tulee ilmoittaa muille kasvattajille jotta ongelma saadaan asianmukaisesti hoidettua.
 12. Kannustan pentujen ostajia ottamaan yhteyttä minuun heti jos koiralla ilmenee mitään ongelmia. Pyrin auttamaan aina tarvittaessa koiraan liittyvissä asioissa
 13. Minun mainonta verkkosivuilla ja muissa medioissa on asiallista ja faktoihin perustuvaa.
 14. Pyrin auttamaan toisia ymmärtämään, että Australian Cobberdog on rotu, eikä risteymä eri nimellä. Varmistan aina, että Australian Cobberdog ei esiinny muilla nimillä medioissa.
 15. En jaa kielteisiä tai haitallisia lausuntoja muista kasvattajista tai koirista
 16. En tee mitään, mikä tuo MDBA:n tai niiden jäsenen tai yhdistyksen huonoon valoon

(suomennos alkuperäisistä englanninkielisistä säännöistä)